پیگیری سفارش

.پس از ثبت نهایی سفارش و پرداخت موفق، یک کد پیگیری به شماره همراه شما پیامک خواهد شد

در ضمن برای پیگیری سفارش می توانید از طریق بازدید از حساب کاربری تان، بررسی نمایید که سفارش در چه مرحله ای قرار دارد.

در صورتی که سوالات بیشتری درمورد سفارشتان دارید، بهتر است با کارشناسان ما در همراه ایران تماس بگیرید و پیگیری مستقیم انجام دهید.