حریم خصوصی

تمام اطلاعاتی که در همراه ایران از طرف شما ثبت می شود، (مانند اطلاعات کارت بانکی، نام و نام خانوادگی، آدرس، تلفن، ایمیل و...) در این گروه محفوظ بوده و کاملا محرمانه و مصون خواهد ماند.

حفظ اطلاعات کاربران در همراه ایران یکی از مهم ترین اصول ما است که به آن پایبند هستیم.