شرایط استفاده

برای اینکه بتوانید از امکانات سایت استفاده بهینه داشته باشید لازم است که در سایت ثبت نام نموده و در بخش سفارشات و حساب کاربری اطلاعات خود را بررسی نمایید.

جهت اضافه کردن نظر به یک محصول برای استفاده بهتر کاربران دیگر لازم است قوانین و قواعد را رعایت نموده و با صداقت تمام درمورد آن محصول نظر دهید.

اگر قوانین و مقررات مربوط به سایت را رعایت ننموده و حقوق دیگر کاربران را مد نظر قرار ندهید، پس از اخطار، حساب کاربری شما حذف خواهد شد.