رویه بازگرداندن کالا

پس از تحویل کالا تا 24 ساعت زمان دارید که محصول را از جهت سلامت و نداشتن مشکلات فنی چک کنید.

اگر دستگاه یا محصول مورد نظر شما از نظر فنی، ساختاری و نحوه عملکرد دچار مشکل بود، با کارشناسان ما در همراه ایران تماس بگیرید و درخواست بازگرداندن کالا به جهت نقص مورد نظر را ثبت کنید.

کارشناسان ما در اسرع وقت موضوع را پیگیری نموده و کالا را باز می گردانند.

در صورتی که بدون هماهنگی اقدام به بازگرداندن کالا نمایید، هزینه پیک و ارسال با شما خواهد بود.

بازگرداندن نهایی و برگشت وجه تنها در زمانی صورت می گیرد که کارشناسان متخصص ما ایراد فنی دستگاه را تایید نمایند.

پس از آن تا 48 ساعت بعد وجه محصول به شما عودت داده خواهد شد.